Skip to content
Kezdőlap » Kapcsolat

Kapcsolat

  Visszaélés-bejelentési rendszer

  A Talentis Group Zrt. (a továbbiakban: „Társaság”) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: „Panasz tv.”) foglalt szabályok betartásának biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert  működtet. 

  A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A visszaélés-bejelentési rendszer lehetőséget ad annak bejelentésére, hogy ha a Társaság alkalmazottai, volt alkalmazottai, illetve a Társasággal szerződéses jogviszonyban állók a Társaság működésére vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai szabályok, standardok, előírások (a továbbiakban együttesen: „Szabályok”) megsértését észlelik, vagy felszólaljanak, amikor olyan tevékenységet vagy viselkedést látnak, amelyről úgy érzik, hogy helytelen vagy nem felel meg a Társaság értékeinek. 

  Visszaélésnek minősül minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, valamint a tulajdonos és a szervezet vezetői által meghatározott szervezeti célkitűzésektől, értékektől és elvektől, és az azoknak megfelelő működéstől eltér. Visszaélést követ el az a személy, aki szándékosan, közvetlenül vagy közvetítő útján bármilyen előnyt kér, vagy az előnyt elfogadja, akár a maga, akár egy harmadik személy javára, vagy ilyen előny ígéretét elfogadja azért, hogy ne cselekedjen vagy tartózkodjon a kötelessége szerinti, vagy a működéssel kapcsolatos cselekvéstől.

  A Társaság biztosítja, hogy a bejelentés formájától függetlenül (anonim, vagy nem anonim módon történő bejelentés esetén is) a bejelentőt védelemben részesíti és biztosítja, hogy a bejelentőt semmiféle hátrányos intézkedés, egyéb negatív következmény a bejelentés megtétele kapcsán nem érheti (ide nem értve azt az esetet, amikor a bejelentő a bejelentés során rosszhiszeműen és szándékosan valótlan információt közöl, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel). 

  Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a bejelentő azonosításához szükséges adatok megadása nem kötelező, ugyanakkor anonim bejelentés esetén a Társaság él a Panasz tv. által biztosított jogával és mellőzi a bejelentés kivizsgálását.

  Kérjük, hogy a bejelentésben szereplő kérdésekre a lehető legnagyobb részletességgel és pontossággal válaszoljon annak érdekében, hogy a bejelentett eseménnyel kapcsolatosan minden lényeges információt a Társaság tudomására hozzon, ezzel is elősegítve a minél hatékonyabb vizsgálat lefolytatását.

  Bejelentést teszek

   Anonim bejelentés lehetséges pl.: egyszer használatos e-mail címeket biztosító szolgáltatás használatával.


   Maximum 2000 karakter

   Kérjük, bármely az Ön birtokában lévő és a bejelentését alátámasztó dokumentumot (max. 3 darabot) csatolja be.
   Megengedett formátumok: JPG, PNG, HEIC, PDF, WORD 5 Mbyte méretig


   (A nyilatkozatok elfogadása kötelező.)